Advies


Wonen
Graag ondersteunen wij uw organisatie die anticipeert op de veranderde omstandigheden. Er is geen kwantitatief woningtekort. Er moet nog wel gebouwd worden voor vervanging van woningen die niet meer voldoen aan redelijke eisen, woningen voor specifieke doelgroepen en woningen voor de geringe toename van de bevolking. Maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Zorg zullen onze agenda’s in de komende periode gaan bepalen.

Commercieel vastgoed
Ook in het commercieel vastgoed zijn de marktomstandigheden drastisch omgeslagen. Structurele ontwikkelingen, zoals internet-winkelen en het nieuwe werken zorgen voor oplopende leegstand. Antwoorden op de vraagstukken voor herontwikkeling met nieuwe bestemmingen dienen te worden gezocht.

Advies
Indien deze vraagstukken u bezig houden en u wilt aan de slag met het vinden van de oplossingen dan helpt Philumax u met het vinden van rendabele structurele oplossingen voor complexe vraagstukken.

Wij doen haalbaarheidsonderzoeken, proces- en projectmanagement, waarin de volgende vragen centraal staan:

• Is er behoefte aan wonen/commercieel vastgoed in een bepaalde regio
• Is de exploitatie rendabel?
• Op welke doelgroepen dient u zich te richten
• Zelf exploiteren of laten exploiteren?
• Hoe wordt het project gefinancierd?
• Welke omzetdragers zijn er?
• Mogelijkheden met andere samenwerkingspartners?
• Indicatie van de benodigde investering?

We schrijven uw businessplan krachtig, helder professioneel waarbij de volgende onderdelen aan de orde komen:

• Ontwikkelen strategisch concept
• Bepalen soorten deelnemende partijen
• Uitwerken concept in formule voor het totale project
• Marketing analyse
• Doelgroepen analyse
• Omzetbepaling
• Financiële uitwerking (investeringsbegroting, financieringsplan en exploitatiebegroting)