Delft – Hoornse Zoom

Project Description:

Client:
 AM BV
Category:
Conceptontwikkeling, Projectmanagement

Het succes van deze omvangrijke nieuwe woonwijk in Delft is in belangrijke mate te danken aan de analyse voorafgaand aan de ontwikkeling.

Onderzoek wees uit dat doorstromende Delftse gezinnen en regionale senioren interesse hadden in deze locatie. De sterke oriëntatie op de omliggende natuur en voldoende privacy en veiligheid waren belangrijke aandachtspunten in de visie van AM. Hoornse Zoom heeft een herkenbare identiteit, een heldere wegenstructuur, een doorlopende watergang, concentratie van groen in de as en een samenhangende architectuur.

Programma
360 woningen en appartementen

http://wordpress.a-data.nl/wp-admin/edit.php?post_type=portfolio

Ontwerp
KOW en INBO

Status
Opgeleverd

Persoonlijke betrokkenheid
In dienst van AM: Adjunct-directeur verantwoordelijk voor en sturend in concept-, proces- en projectmanagement. Hands-on!