Projectmanagement


Projecten, zoals het realiseren van bijvoorbeeld een appartementengebouw, binnenstedelijke herontwikkeling of een enkele woning of wijk, dienen goed te worden voorbereid, georganiseerd, gerealiseerd en afgerond.
Wij kunnen u helpen bij het gefaseerd aanpakken van een dergelijk klein- of grootschalig project, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokken actoren. Ondersteuning in het managen van het gehele proces en project, of desgewenst een deel van het proces en project behoort ook tot onze competenties.